FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU

 

1. Dane Sprzedawcy:

Arnoldo Zaldivar Batista prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Sonido” Ośrodek Obsługi Osób Słabosłyszących, NIP 599-101-52-34, ul. Sienkiewicza 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski

2. Dane Klienta:

Imię:                                                                                                                                     

Nazwisko:                                                                                                                            

Adres:                                                                                                                                  

Telefon:                                                                                                                               

e-mail:                                                                                                                                  

3. Informacje o umowie:

Data zawarcia umowy (złożenie zamówienia):                                                                   

Zamawiany towar:                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Numer zamówienia:                                                                                                            

Wartość zakupionego towaru:                                                                                            

Wybrany sposób płatności:                                                                                                 

Wybrany sposób i koszt dostawy:                                                                                      

Data otrzymania przesyłki z zamówionym towarem:                                                         

2. Przyczyna reklamacji: (Proszę wskazać, dlaczego zdaniem Klienta dostarczony towar jest niezgodny z umową, na czym polega wada, czy wada istniała od początku wydania rzeczy Klientowi, kiedy i w jakich okolicznościach towar zaczął wykazywać wadę, czy wada ma charakter stały czy okresowy (powracający), jakie działania podjął Klient w celu eliminacji wady.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3. Roszczenie Klienta:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                             

                                                                                                                                             

                                                                                                                                            

                                                                                                                                             

 

 

                                                                                  

(miejscowość, data, czytelny podpis)