FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU

1. Dane Sprzedawcy:

Arnoldo Zaldivar Batista prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Sonido” Ośrodek Obsługi Osób Słabosłyszących, NIP 599-101-52-34, ul. Sienkiewicza 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski

2. Dane Klienta:

Imię: 

Nazwisko: 

Adres: 

Telefon:

e-mail:

3. Informacje o umowie:

Data zawarcia umowy (złożenie zamówienia):                                                                    

Zamawiany towar:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Numer zamówienia:

Wartość zakupionego towaru:

Wybrany sposób płatności:

Wybrany sposób i koszt dostawy: 

Data otrzymania przesyłki z zamówionym towarem:

2. Przyczyna reklamacji: (Proszę wskazać, dlaczego zdaniem Klienta dostarczony towar jest niezgodny z umową, na czym polega wada, czy wada istniała od początku wydania rzeczy Klientowi, kiedy i w jakich okolicznościach towar zaczął wykazywać wadę, czy wada ma charakter stały czy okresowy (powracający), jakie działania podjął Klient w celu eliminacji wady.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. Roszczenie Klienta:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                 

(miejscowość, data, czytelny podpis)